Data feeds en interfaces voor een betere informatie uitwisseling

Data feeds en interfaces

Door het gebruik van interfaces en data feeds kan er data en informatie uitwisseling plaatsvinden tussen verschillende systemen en platformen. Denk aan de uitwisseling van artikel en product bestanden tussen leveranciers en e-commerce platformen. Of de uitwisseling van orders, zending informatie en facturen tussen een ERP en de systemen van leveranciers of andere ketenpartijen.

Data feeds (of product feeds) en interfaces komen in veel technische vormen voor, maar vrijwel altijd hebben ze als doel om de informatie uitwisseling te automatiseren en handmatige bewerking te beperken of voorkomen.


Toepassingen

Overal waar het belangrijk is dat er informatie veel en snel wordt overgedragen kan een interface of data feed worden ingezet. Vooral in supply chain of e-commerce omgevingen is het gebruik van een geautomatiseerde informatie uitwisseling niet meer weg te denken.

Deze informatie uitwisseling kan plaatsvinden intern binnen de eigen organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een ERP dat zijn artikel bestand of transport orders communiceert naar een WMS. Of een webshop applicatie die verkoop orders communiceert naar een facturatie systeem.

Maar ook voor de informatie uitwisseling tussen organisaties worden interfaces veelvuldig ingezet. Ook daar zijn er tal van voorbeelden denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan webshops die product feeds uitlezen van leveranciers, ERP systemen die inkoop orders digitaal communiceren naar leveranciers of transporteurs die de voortgang van een zending of een vracht communiceren naar een TMS.


Interface standaarden

De geautomatiseerde communicatie tussen systemen en organisaties kan op veel verschillende manieren plaatsvinden. Om de uitwisseling te vereenvoudigen is het aan te raden om gebruik te maken van een standaard. Of zoveel als mogelijk opzoek te gaan naar beschikbare standaarden.

Er zijn tal van interface standaarden beschikbaar. In de supply chain wordt veel gesproken over EDI (Electronic data interchange) waar het gaat over communicatie rondom orders, zendingen en factureren. Voorbeelden zijn EDIFACT, ASC X12, TRADACOMS en tal van andere EDI standaarden. Of standaarden zoals de Ketenstandaard, SALES, OpenTrip en diverse verschillende anderen.

Helaas is de inzet van een standaard niet altijd evident. Partijen committeren zich niet altijd aan de specificaties, gebruiken niet alle verplichten velden of misbruiken de inzet van bepaalde berichten, bericht regels of velden. Dat betekent dat het correct realiseren van een interface altijd initieel aandacht vereist. Laat u goed adviseren als u voor een interface standaard kiest.


Platformen en brokers

De communicatie tussen partijen kan ook verder worden ondersteund. Systemen hoeven niet perse rechtstreeks met elkaar te communiceren, maar de communicatie kan ook worden gestroomlijnd via informatie brokers of data hubs. De inzet van dit soort systemen of partijen helpen dat er niet voor elke individuele organisatie een systeem een nieuwe verbinding hoeft worden opgezet. Eenmalig wordt er een verbinding opgezet met een dergelijke hub en zij verzorgen de verbindingen met de individuele spelers.

Ook zijn er hybride of gedeeltelijk manuele varianten denkbaar. In deze hybride varianten is niet alle informatie uitwisseling volledig geautomatiseerd maar is er ook een manuele invoer of aanvulling mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan web EDI portalen of zogenaamde supply chain portals. Dit soort toepassingen zijn perfect in een markt waarin de mate van automatisering nog op een minder volwassen niveau aanwezig is.


Wat kan Blue Idea betekenen?

Met jaren van ervaring in het opzetten van interface, opstellen van API’s en het realiseren van data feeds tussen tal van systemen en organisaties is Blue Idea een perfecte partner bij uw project.

Blue Idea kan helpen in de vorm van project management, advisering, informatie analyse en implementatie begeleiding. Met de juiste mensen aan tafel is een interface implementatie veel eenvoudiger dan wordt gedacht.

Opzoek naar ondersteuning en begeleiding? Neem contact op voor de mogelijkheden of bezoek het profiel van Marcel Visser.


Meer weten over de mogelijkheden van data uitwisseling en Blue Idea?